"Kansainvälistä toimintaa
nuorille aikuisille"

Järjestömme perustoiminta koostuu kansainvälisistä koulutuksista, vapaaehtoisten suunnittelemista ja toteuttamista yhteisöllisistä projekteista, työpajoista sekä paikallisista matalan kynnyksen tapahtumista. 

StepEurope ry on kansainvälinen nuorisojärjestö, joka on rekisteröity vuonna 2015. Idea yhdistykseen syntyi vuonna 2014, kun neljä nuorta Suomesta osallistui kansainväliseen koulutukseen Isossa-Britanniassa. Yksi koulutuksen aiheista oli nuorisojärjestöt ja osallistujat saivat tehtäväkseen kehitellä idean nuorisojärjestöön omaan maahansa. Kun nuoret palasivat takaisin Suomeen, he halusivat toteuttaa ideansa ja rekisteröivät StepEurope ry:n yhdistysrekisteriin.

Järjestön tavoite on osallistaa nuoria ja auttaa heitä kehittämään potentiaaliaan. Tavoittaaksemme tämän järjestämme nuorisovaihtoja, työpajoja ja koulutuksia, pidämme säännöllisiä tapaamisia sekä tarjoamme mahdollisuuksia harjoitteluun ja vapaaehtoistyöhön. Tahdomme myös lisätä nuorten tietoisuutta eri kulttuureista sekä vähentää rasismia ja haastaa ennakkoluuloja.

StepEurope pyrkii rakentamaan vahvan verkoston erilaisiin järjestöihin sekä paikallisesti että ympäri Eurooppaa. Teemme yhteistyötä muun muassa Italian, Ison-Britannian, Romanian, Kroatian, Ruotsin, Kreikan sekä Kosovon kanssa. Teemme yhteistyötä myös useiden paikallisten järjestöjen kanssa.

StepEurope ry on laatinut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Pääset tutustumaan siihen tästä. 

ARVOT

LÄPINÄKYVYYS

Avoimuus ja informaation jakaminen kaikille.

YHTENÄISYYS

Kohtelemme aina jokaista yksilöä tasavertaisesti ja kunnioittavasti

TASA-ARVO

Kaikilla on tasavertaiset mahdollisuudet katsomatta sukupuoleen, rotuun, uskontoon, opiskelutaustaan, seksuaalisuuteen tai muihin henkilöön liittyviin syihin.

LAATU

Tarjoamme korkealaatuista ja hyvää palvelua nuorille ja yhteistyökumppaneille.

YHTEISTYÖ

Vapaaehtoisten, rahoittajien ja organisaatioiden kanssa tehdyn yhteistyön tarkoituksena on luoda laadukasta toimintaa.

MISSIO

Löytää nuorten potentiaali sekä rohkaista heitä sen hyödyntämiseen!

VISIO

Inspiroida nuoria positiivisiin valintoihin elämässään sekä olla aktiivisessa roolissa luomassa moninaisempaa ja suvaitsevaisempaa yhteiskuntaan.