Kansainvälistä toimintaa nuorille aikuisille

StepEurope ry

MISSIO

Löytää nuorten potentiaali sekä rohkaista heitä sen hyödyntämiseen!

VISIO

Inspiroida nuoria positiivisiin valintoihin elämässään sekä olla aktiivisessa roolissa luomassa moninaisempaa ja suvaitsevaisempaa yhteiskuntaan.

ARVOT

LÄPINÄKYVYYS

Avoimuus ja informaation jakaminen kaikille.

YHTENÄISYYS

Kohtelemme aina jokaista yksilöä tasavertaisesti ja kunnioittavasti

TASA-ARVO

Kaikilla on tasavertaiset mahdollisuudet katsomatta sukupuoleen, rotuun, uskontoon, opiskelutaustaan, seksuaalisuuteen tai muihin henkilöön liittyviin syihin.

LAATU

Tarjoamme korkealaatuista ja hyvää palvelua nuorille ja yhteistyökumppaneille.

YHTEISTYÖ

Vapaaehtoisten, rahoittajien ja organisaatioiden kanssa tehdyn yhteistyön tarkoituksena on luoda laadukasta toimintaa.

Järjestömme perustoiminta koostuu kansainvälisistä koulutuksista, vapaaehtoisten suunnittelemista ja toteuttamista yhteisöllisistä projekteista, työpajoista sekä paikallisista matalan kynnyksen tapahtumista. 

StepEurope ry on kansainvälinen nuorisoyhdistys, joka keskittyy 18-29 vuotiaisiin nuoriin aikuisiin. Kantavana ajatuksena on aktivoida nuoria ja tarjota mielekästä tekemistä.

Kaikki alkoi, kun vuonna 2014 neljä nuorta osallistui kansainväliseen koulutukseen Englannissa. Koulutuksen yhtenä teemana oli nuorisojärjestöt, ja sen ohessa annettiin tehtäväksi suunnitella nuorisojärjestö kotimaahan. Nuorten palattua Suomeen suunnitelma päätettiin toteuttaa.

StepEurope ry rekisteröityi  vuonna 2015 yhdistykseksi. Viimeisten vuosien aikana yhdistys on kerännyt yhteistyökumppaneita ja jäseniä sekä vakiinnuttanut asemaansa niin Turussa kuin kansainvälisesti.

Yhdistyksen tavoitteena paikallisesti on tarjota nuorille mielekästä toimintaa, antaa mahdollisuus ideoida innostavia tapahtumia sekä helpottaa yhteiskuntaan integroitumista muun muassa työkokeilu- ja harjoittelumahdollisuuksien avulla.

Yhdistyksen toiminta pyrkii edistämään monikulttuurisuutta paikallisesti hyödyntäen erilaisia taiteellisia sekä informaaleja opetuskeinoja tapahtumissa. Yhdistys on aidosti monikulttuurinen järjestö, jonka jäsenistöstä yli puolet ovat maahanmuuttajataustaisia.

Toiminnassa osallistetaan nuoria sekä tuetaan heitä suunnittelemaan erilaisia projekteja, jotka edistävät monikulttuurisuutta, rikkovat ennakkoluuloja sekä vähentävät rasismia. Monipuolinen kirjo tapahtumia tuo kulttuurit yhteen tekemisen kautta.

Tavoitteena on järjestää matalan kynnyksen toimintaa, johon voi osallistua ilmaiseksi/edullisesti, ilman suomen kielentaitoa sekä ilman aiempaa kokemusta järjestötyöstä.

Seuraa Facebook –sivujamme, ja tiedät ensimmäisenä suunnitteluilloista ja tulevista tapahtumista. Ota myös rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää, mitä kaikkea on tarjolla juuri NYT!

StepEurope ry pyrkii rakentamaan vahvan verkoston erilaisten kolmannen sektorin toimijoiden kanssa (NGO, Non-governmental organisation) sekä paikallisesti että Euroopassa. Paikallistoiminnan lisäksi järjestämme nuorille mahdollisuuksia lähteä ulkomaille tutustumaan yhteistyöorganisaatiohin ja kohdemaihin.

StepEurope ry:n kautta nuoret voivat lähteä eurooppalaisten yhteistyöorganisaatioiden tarjoamiin koulutuksiin ja seminaareihin ilmaiseksi tai pientä maksua vastaan. Koulutusten tarkoituksena on antaa nuorille mahdollisuus verkostoitua kansainvälisesti, jakaa tietotaitoa ja osaamista koulutuksen teemoista sekä tavoista toteuttaa projekteja taiteen keinoin. Lisäksi tarjoamme tulevaisuudessa mahdollisuuden lähteä vapaaehtoistöihin Eurooppaan.

Kansainvälisiä yhteistyökumppaneita StepEurope ry:llä on Italiassa, Englannissa, Romaniassa, Kroatiassa, Ruotsissa, Kreikassa, Virossa, Kosovossa, Unkarissa ja Espanjassa.

Seuraa Facebook –sivujamme, ja tiedät ensimmäisenä mahdollisuuksista lähteä ulkomaille. Ota myös rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää, mitä kaikkea on tarjolla juuri NYT!

Contact Us

Köydenpunojankatu 14, Turku
Logomo Byrä, 3rd Floor

+358452219008

info@stepeurope.org