A Look Behind The Labels Seminar

A Look Behind The Labels Seminar

What A Look Behind The Labels Seminar

When Wednesday 15.11

Where Siirtolaisuusinstituutti – Migration Institute of Finland

            Eerikinkatu 34, 20100 Turku, Finland
 

StepEurope ry is organizing a seminar in cooperation with We see you and Åbo Akademi volunteers at the Siirtolaisuusinstituutti – Migration Institute of Finland. The seminar is about young people facing direct and personal attacks in public and social media in the shape of offensive comments and threats because of gender, origin, sexual orientation, opinion on migration issues or political ties.

The seminar will bring voices of young people who have had to tackle these problems to the stage to identify strategies and resist these negative perceptions and attitudes also to give tools for effective inclusion of young migrants focusing on how to create inclusive societies in Europe.

Event is open for everyone!
#behindlabels


StepEurope ry järjestää mielenkiintoisen seminaarin yhdessä We see you -kampanjan ja Åbo Akademi volunteers -ryhmän kanssa. A Look Behind the Labels -seminaari käsittelee nuorten kohtaamia suoria ja julkisia loukkaavia kommentteja ja uhkauksia sosiaalisessa mediassa, jotka liittyvät heidän sukupuoleen, alkuperään, seksuaaliseen suuntautumiseen, mielipiteeseen maahanmuutosta tai poliittiseen kantaan.

Seminaari tuo haasteita kohdanneiden ja niistä selvinneiden nuorten ihmisten äänen kuuluviin. Tarkoitus on identifioida strategioita ja antaa välineitä vastustaa näitä negatiivisia ajatuksia ja asenteita sekä mahdollistaa nuorten maahanmuuttajien tehokas integraatio. Pohdimme myös, miten luoda inklusiivinen yhteiskunta Eurooppaan.

Tilaisuus on kaikille avoin!
#behindlabels