Media Literacy workshop

Media Literacy workshop

What Media Literacy workshop

When Thursday 16.11

Where Kirjan Talo

            Linnankatu 24

A workshop in which we will define media and how it operates in the West and the Middle East. How it has been affecting people’s life, and how it has interfered in shaping people’s options. The mechanism in which media can be acheived. We will also have a glimpse on wrting as a profession. We will review the most influntial toolbox that any writer may need.

 

Työpajassa tutustumme mediaan, ja siihen millaista se on Länsimaissa ja Keski-Idässä MIten se on vaikuttanut ihmisten elämään, ja miten se on sekoittanut ihmisten ajatuksia ja mielipiteitä. Vilkaisemme myös millaista on ammattilaiskirjoittajan työ.  Me käymme läpi puhuttelevimpia työkaluja, joita jokaine kirjailija saattaa tarvita.